Tworzenie stron WWW

Systemy zarządzania treścią (CMS)

SnowFlake to system zarządzania treścią (ang. Content Management System) strony z poziomu przeglądarki internetowej. System umożliwia łatwe dodawanie, edytowanie oraz usuwanie stron wchodzących w skład serwisu WWW, a także zarządzanie informacjami o nowościach (tak zwanymi News'ami) na stronie.

SnowFlake w znacznym stopniu ułatwia takie czynności jak wstawianie obrazków na stronę, tworzenie i edycje tabel, dodawanie i edytowanie odnośników (ang. link) do innych stron - wszystkie te czynności można wykonać bez jakiejkolwiek znajomości języka HTML / XHTML, a co ważniejsze może wykonywać je personel nietechniczny. System dysponuje funkcjami znanymi z edytorów tekstu i umożliwia:
  • Zmianę rodzaju, wielkości, kroju oraz koloru używanej czcionki
  • Łatwe rozmieszczanie tekstu, obrazków, tabel na stronie
  • Tworzenie list numerycznych i wypunktowań
  • Wstawianie obrazków na stronę
  • Umieszczanie odnośników do innych stron oraz ich edycję
  • Tworzenie i edycję tabel
System zarządzania treścią SnowFlake jest cały czas rozwijany i ulepszany. Na życzenie klienta możliwe jest wnoszenie indywidualnych zmian do systemu.

Poniżej znajduje się kilka rzutów ekranu systemu zarządzania treścią SnowFlake


Nowa strona

Systemy zarządzania treścią (CMS)


Formatowanie tekstu

Systemy zarządzania treścią (CMS)


Edytowanie i usuwanie stron

Systemy zarządzania treścią (CMS)


Edytowanie i usuwanie stron

Systemy zarządzania treścią (CMS)
Tworzenie stron WWW